20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η φετινή συνάντηση με το αδελφοποιημένο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής ήταν σημαδιακή καθώς έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την αδελφοποίηση των δύο σχολείων.

  

Δέστε πιο κάτω το σχετικό άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων.

 

ΑΡΘΡΟ.